luni, 12 august 2013

PENTRU CEI CE VOR SĂ DEVINĂ LEGIONARI (partea a III-a din IV)

      Şeful ML, Şerban Suru:

          Importanţa uniformei legionare este foarte mare. În vremuri de legalitate, de pace şi nu numai, portul uniformelor este obligatoriu pt. legionari. Practic nu poţi să fi legionar dacă nu ai uniformă. Eşti ca preotul fără odăjdii la slujbă, ca soldatul fără tunică şi armă la război, ca un cavaler fără blazon şi armură în toiul luptei. Cele de mai jos sunt scrise de Corneliu Zelea Codreanu. Încălcarea lor reprezintă o gravă abatere de la normele legionare, o desconsiderare a Căpitanului şi a Mişcării Legionare în ansamblu.
        Uniforma legionară nu se poartă în public decât la şedinţele de Cuib, la manifestări diverse, la conferinţe, aniversări, comemorări. Şefii legionari sunt cei care hotărăsc la care manifestări în public se poartă uniformele. Are dreptul de a purta uniformă doar cel cu legământ depus, înscris deci într-un cuib legionar, cuib recunoscut de Centru.

       Mai jos citate din opera Căpitanului:

- UNIFORMA LEGIONARĂ

  • - Aşadar, Legiunea în adâncul ei, în acea stare de spirit, nevăzută, dar simţită de noi, n’am creat-o eu.
Ea este rezultatul unei conlucrări.
Ea s’a născut din contopirea următoarelor elemente:
1. Aportul nostru de simţire.
2. Aportul de simţire al altor Români.
3. Prezenta în conştiinţa tuturor a morţilor neamului.
4. Îndemnul pământului patriei şi
5. Binecuvântarea lui Dumnezeu.
* * *

  • N’aş vrea să se interpreteze vreodată greşit, spunându-se:
         – Eu nu sunt legionar de aceştia în uniformă, eu sunt legionar în  spirit.
            Aceasta nu se poate.

       Pe acest fundament sufletesc se creează doctrină, program, statut, uniformă, acţiune, toate deopotrivă, nu ca elemente accesorii, ci ca elemente care fixează conţinutul spiritual al Mişcării, dându-i o formă unitară, îl menţin în conştiinţa oamenilor şi îl poartă spre înfăptuire şi biruinţă.
            Mişcarea legionară înseamnă toate la un loc.

* * *
     Uniformele apărute în toate mişcările contemporane: Fascism (cămaşa neagră), Naţional-Socialism (cămaşa brună) etc. nu s’au născut din imaginaţia şefilor. Ele s’au născut dintr’o necesitate de exprimare a acestei stări de spirit. Expresia unităţii de simţire. Ele sunt faţa văzută a unei realităţi nevăzute. („Pentru Legionari” – C.Z.C.)

A se vedea şi citatele ce urmează după poză.

6 Octombrie 1940 - Piaţa Unirii, Bucureşti. Generalul Ion Antonescu în uniforma legionară alături de Horia Sima.

În poză: 6 Octombrie 1940 - Piaţa Unirii, Bucureşti. Generalul Ion Antonescu în uniforma legionară alături de Horia Sima.

            - PUNCTUL 37.
            În toată Europa, este un curent pentru introducerea virtuţilor ostăşeşti în viaţa publică a ţărilor.
            În locul vorbăriei şi a discursurilor lungi, lumea vrea frază scurtă, clară şi precisă, ca aceea a ostaşului.
            În locul lipsei de curaj şi a îndoielii de astăzi, lumea vrea: hotărârea repede.
            În locul comitetelor democratice, care discută, se ceartă şi nu iau hotărâri, lumea vrea şef şi disciplina tuturora. (Se înţelege, ajutat de comitete prevăzute)
            În locul descurajării, lumea vrea încredere, voie bună, mândrie ostăşească.
            În locul lenei, lumea vrea muncă de dimineaţă până seara, a tuturora, nu trei părţi numai la muncă şi o parte numai la petrecere.
            În locul poftei de câştig, a dorinţei de a trage un beneficiu din politică, lumea vrea jertfa pentru ţară, ca jertfa soldatului pe câmpurile de bătaie. El nu caută să câştige nimic, el dă totul, muncă, suflet, viaţă pentru ţara lui. Aceasta ne trebuieşte. Dacă ar da toţi oamenii care fac politică: muncă, suflet, viaţă, pentru ţară, ce bine ar fi de ţara românească! Iată ce va face şcoala legionară.
            În locul dezbinării şi a certurilor, noi punem camaraderia frumoasă a ostaşului şi unitatea perfectă ca a unei trupe, a naţiunii întregi. Toţi au un singur gând: Patria, un singur Drapel, un singur Şef, un singur Rege, un singur Dumnezeu, o singură voinţă: aceea de a le slujii cu credinţă până la moarte. Legionarul şi-a făcut uniformă pentru că în dosul ei el vede toate aceste mari calităţi ostăşeşti, care ridică neamurile şi le fac învingătoare, împotriva tuturor greutăţilor. Uniforma este: cămaşa verde, centură cu diagonală.

            - PUNCTUL 38. Interzicerea uniformelor.
            Guvernul a interzis prin lege portul uniformelor. Odată legea votată, trebuie să ne supunem. Legionarii nu vor mai ieşii în public îmbrăcaţi în uniformă. (se referă la interzicerea uniformelor în anul 1933- n.n., ulterior legea a căzut iar astăzi nu mai este valabilă.)
            Dar noi nu renunţăm la dânsa. Ne vom face uniforme şi le vom îmbrăca numai în zilele de sărbătoare şi numai în casele noastre, unde suntem stăpâni şi liberi să ne îmbrăcăm cum dorim.
            Le vom îmbrăca cu drag, aşteptând ceasul când legiuitorii se vor convinge că aceste uniforme frumoase nu sunt un pericol pentru tară, ci din contră, sunt un bine.
            Ar trebui să nu existe legionar care în casa lui să nu-şi aibă uniforma, să n-o îmbrace în zilele de sărbătoare, când va trebui să facă cinste unui musafir, oaspete, îmbrăcându-se în cămaşa verde.
            Va fi o sărbătoare în casa unui legionar când el şi familia lui se vor îmbrăca în frumoasa cămaşă verde, simbolul primăverii Neamului Românesc.
     (Puncte din Cărticica Şefului de Cuib – C.Z. C.)

A se revedea şi PENTRU CEI CE VOR SĂ DEVINĂ LEGIONARI parţile I şi a II-a:
1. PENTRU CEI CE VOR SĂ DEVINĂ LEGIONARI (partea a I-a din IV)
2. PENTRU CEI CE VOR SĂ DEVINĂ LEGIONARI (partea a II-a din IV)

3 comentarii: